13 юли

9 важни стъпки в създаването на успешна контент стратегия

Колкото и дръзка идея да имате, тя трябва да се поддържа и развива със съответното съдържание. Това ще помага на общността, на аудиторията и ще развива комуникацията между членовете й.
Смисълът е в намирането на общи идеи, теми и предизвикателства пред самата общност. Същото важи и за обикновените човешки контакти извън интернет пространството.

Човешките взаимоотношения се задълбочават там, където хората имат общи допирни точки и се нуждаят един от друг. Колкото по-последователно това се прокарва чрез определено съдържание, толкова повече хора ще научат, че сте човек или група, на която може да се има доверие, и че вашето онлайн присъствие не е случайно. Доверието е висша ценност в маркетинга.

Знаете, че хората предпочитат да купуват от хора, на които се доверяват. Когато тръгвате да създавате съдържание – независимо дали за своя собствен блог или за някой от клиентите ви – почнете като отправна точка от три основни въпроса:

1. Това необходимо ли е?
2. Това за кого е необходимо?
3. Колко може да е полезно?

Наглед въпроси 1 и 2 са еднакви. Първият е въпрос за полезността, т.е. “имам възможност да помогна на хората да намерят информация за нещо“. Докато към въпрос 2 повече се гледа от гледна точка на общността: “разбрах от разговорите в моите общности, че те се интересуват от този тип информация”.

Ако можете да отговорите с “да” на всеки един от тези три въпроса, ще сте уверени в своята правилна насока за работа. Ако не можете да отговорите с “да” на всеки един от тях, трябва да си напомните, че не пишете само за собственото си удоволствие, а за хората в общностите, които трябва да бъдат поддържани и обслужвани.

Когато пишете за марка, винаги се опитвайте да се фокусирате върху главната мисъл: “това не е за мен, това е за моите клиенти.”. Когато имате за цел да се създаде съдържание за по-скоро маркетинг “стратегия”, тогава ще има повече неща, които да се вземат предвид, и това е необходимо, за да се задълбае малко по-дълбоко в материята. Преди да започнете какъвто и да е план, трябва да си гарантирате, че вие знаете вашите цели, за които създавате съдържание.

 

Ето го и плана от 9 основни стъпки, по които да се движите за създаване на успешна контент стратегия

 

1. Определете маркетинговите си цели

Вашите ключови цели трябва да са в съответствие с общите цели на фирмата. Как чрез социалните медии и вкараното там съдържание можете да обслужите маркетинговата си програма, с която да постигнете своите цели?

Това са основните въпроси, които да са като жалони за развитие. Въз основа на тях ще можете да вкарате и съответното съдържание.

 

2. Оценка на текущата ситуация

След като сте избрали целите си, трябва да синхронизирате всичко в профилите, в слоганите, посланията в съответствие с актуализираните си задачи в социалните медии.
Ако вече имате серия от публикации по дадена тема, е нужно да се извърши нещо като одит до колко те обслужват актуализираната ви стратегия. Оценете ситуацията на изходно ниво, така че по-късно като се върнете назад и направите обобщение на извършеното, да можете да прецените дали има и какво е подобрението.

 

3. Определете аудиторията

Осъзнавате ли каква е точно вашата аудитория? Знаете ли за кого точно са материалите, които ще пускате? Съответства ли формата на тяхното ниво на възприемане, на манталитета и подготовката? Идентифицирайте и очертайте основните черти на вашата аудитория. Това е основен елемент в ефективното планиране, което въобще не може да бъде пренебрегвано.

4. Определете интересите на вашата аудитория

Отделете време, за да откриете и се съобразите от какво точно се интересува вашата аудитория, какво съдържание ще я заинтригува или вдъхнови, на какви въпроси непременно би желала да намери отговор. Процесът на взаимодействие с вашата аудитория трябва да почне от някаква отправна точка и да се управлява по правилата на модерния онлайн маркетинг.

 

5. Разбиране на потребителското поведение

В какъв точно формат вашата аудитория и общността би желала да получи съответното маркетинг съдържание? Дали е с информационни материали, с графики, видео, анализи, статистики, блогове, коментари, предавания на живо, уебинари и др. Какви типове съдържание биха генерирали най-голяма реакция в рамките на вашата потребителска ниша?

 

6. Определяне на ключови платформи

Къде ще разпространявате вашето съдържание? Наясно ли сте къде точно битува вашата целева общност, къде е най-активна в момента? Ако имате яснота за кого творите, трябва да сте наясно и до кого още не достигате, но имате желание за това. Преценете дали Фейсбук или Туитър ще ми свършат повече работа според това къде е активна вашата таргет група.

 

7. Разпределяне на ресурси

Вашите цели ще бъдат реализирани чрез внимателно разгръщане на възможностите, които имате, но и чрез изразходване на ресурсите, с които разполагате в момента. Това са типа специалисти, които ще работят по направленията, бюджета за онлайн реклама и ефективно осъществяване на цялостната ви маркетингова стратегия.
След като знаете отговорите на горните въпроси, ще имате по-добра идея относно прогнозния обхват на ресурсите, които са на ваше разположение, ако те не достигат, трябва да направите анализ откъде бихте добавили още.

 

8. Създаване и проследяване на критерии

Имате цели, но как ще проследите какво се е случило в крайна сметка? Нужни са ви ключови показатели за кампанията. Всеки елемент от тях си има свои измервания – критерий може да са продажбите, може да е честотата на кликвания на публикации, завършените реализации, повишаване на ръста на аудиторията и степента на нейната ангажираност.
Изработването на критерии за оценка на свършеното е единственият начин да знаете дали сте по-близо до реализирането на вашите стратегически цели. Те трябва да са доказуеми чрез проследими критерии, които сте счели за важни.

 

9. Създаване на фокус, действие, гъвкавост

След като се установи какво съдържание търси аудиторията и къде да се разпространява съдържанието, тогава сте готови за създаване на план за съдържанието и редакционен календар за публикуване. След това, вие и вашият екип, започнете да пишете.

 

Най-важното нещо е да запомните, че въпреки че сте изработили своята „пътна карта“ за действие, винаги трябва да сте готови и за изненади, да очаквате неочакваното. Това означава мигновени решения за промени, бракуване или пренаписване на материали, промяна на графика за публикуване. 

Вашата гъвкавост може да се окаже решаваща в определени моменти, за да отговорите на потребностите на всяка ситуация.

 

 

За автора

Веселина

 

     

 

Коментари

Loading Facebook Comments …