Огромна част от бизнеса разчита на Интернет като основен канал за реализиране на продажби. И също така огромна част от този бизнес страда от липса на ефективност и ниски резултати. Причините са много, но се свеждат до две основни – нисък CR (Conversion Rate) и нисък ROI (Return On Investment)

 

CR (Conversion Rate)

Показател съпоставящ постигнатите (предварително заложени) цели спрямо общия брой посетители в сайта.

Целите, заложени за един уеб сайт могат да бъдат различни – осъществяване на контакт от потенциален клиент, продажба на продукт, абониране за услуга и други.

 

CRO (Conversion Rate Optimization)

Под CRO имаме предвид именно, подобряване на показателя CR.

Заедно с Вас ще определим нужните цели за Вашия бизнес и нашият екип ще започне работа по превръщането на възможно най-много посетители в реални клиенти.

Причините за нисък CR могат да бъдат от различно естество – неподходящ уеб сайт, неправилна маркетингова стратегия, погрешно ценообразуване спрямо пазара и конкуренцията, слаба видимост, неправилно таргетиране и много други.

 

Каквито и да са причините, ние ще ги открием и коригираме.

 

ROI (Return On Investment)

Термин означаващ „Възвръщаемост на инвестицията”.

„Целта оправдава средствата” – да, но не и в онлайн маркетинга. Често цената за постигане на целите не се взима под внимание. В резултат Вие като клиент надхвърляте предвидените бюджети, не получавате нужните приходи и прекратявате маркетинговите си кампании.

Когато говорим за ROI не същестуват понятия като ниска или висока цена, а „оправдана инвестиция”. Когато 100% от Вашата инвестиция в онлайн маркетинг, генерират няколко стотин процента приходи, това е качествен ROI.

 

“Нашата цел е всяка Ваша инвестиция да се възвръща под формата на приходи. Многократно.”

Мирослав Иванов, CEO