24 окт

Баланс на on page и off page SEO

Баланс на on page и off page SEO

On page и off page оптимизацията се състоят от различни стратегии и похвати, които обхващат техническа и нетехническа оптимизация. On-page оптимизацията касае кода, структурата, визията, съдържанието на сайта. Off page се отнася до линкбилдинг – изграждане на връзки, маркетинг в социалните мрежи. Техническата и нетехническата част от SEO, както и оn page и off page оптимизацията, трябва да бъдат добре балансирани, за да се получат ефективни резултати.

В по-ранните дни на SEO, техническата страна на нещата е била основно свързана с писане на код – оптимизация, манипулиране на код, метаданни, линкове, с цел постигане на по-добри резултати. И в крайна сметка, основната цел на техническото SEO не се е променила особено до днес. След като манипулацията и хакерските тактики за оптимизация станаха по-малко ефективни и все по-опасни, те загубиха популярност. Това даде път за развитие на по-креативни, не-технически SEO тактики създадени с идеята да покажат стойността и уместността на всяка част от търсеното съдържание. Техническите и нетехническите подходи не трябва да бъдат противопоставяни, тъй като и двата са жизненоважни за здравето на вашият сайт и успехът на кампаниите ви. Техническият SEO е рамката върху която е изградено наистина качественото съдържание, подсигурявайки че всяка част е структурирана и оптимизирана за откриване в търсачките и достъпно потребление.

Ето няколко съвета за да постигнете лесно равновесие между техническите и креативните решения.

 

1. Разберете ролята на техническият SEO специалист във вашата фирма

В днешно време, в повечето фирми, специалистът, който се занимава с техническата част на SEO, e различен от програмиста. Все пак може да има известно припокриване между разработването и SEO в малките компании или при фрийлансърите. В общия случай, обаче, SEO-то е самостоятелно направление, което работи в симбиоза с:
- ИТ екипът, от когото зависи приемането и обработката на жизненоважна информация за потребителите
- Уеб-разработчиците.
- Нетехническите SEO-служители (включително изграждащите линкове и маркетолозите, обработващи съдържанието)

Като вид медиатор между тези различни екипи, техническите SEO са наясно с ограниченията на един уебсайт и могат компетентно да се консултират с уеб-разработчиците, за да установят дали изискванията на маркетинговия отдел са възможни за осъществяване, или да предложат алтернативни решения. И на първо място по важност, те информират всеки от отделите за съвместимостта на техните действия с изискванията на търсачките.
Важна част от работата на техническия SEO специалист е изграждането на структурата на сайта и оптимизациите, необходими за подпомагането на търсачките в намирането, отбелязването и класифицирането на съдържанието. Поради тази причина е изключително важно още от самото начало да се планира да има технически SEO специалист, а не да се наеме такъв, едва когато има проблеми. Прекалено често те се възприемат като хора, които са задължени да откриват и премахват проблеми , които по принцип са абсолютно възможни за превенция. Вместо това, SEO и екипът отговарящ за съдържанието трябва да работят заедно, за да постигнат най-ефективно общите цели.

 

2. Постигнете равновесие между on-page и off-page оптимизацията

On-page и Off-page стратегиите предлагат различни ползи, но само комбинираното им използване може да изведе вашия сайт на предни позиции в търсачките. Докато се стремите да запазите равновесието между техническата и нетехническата част на SEO, вземете предвид и вашите on-page и off-page оптимизации. Само работа по страниците на сайта или само off page няма да дадат нужните резултати. Нужна е дългосрочна стратегия, която обхваща вдички аспекти на SEO. От друга страна, да наблягате само на техническите похвати по оптимизиране или пък само на креативните методи на SEO, също не е добра идея.

баланс в SEO

 

3. Определете отговорностите на всеки тип SEO

Нека определим кои задачи принадлежат на техническите SEO, и кои на нетехническите? Има задачи които бихме разпределили с лекота. Например, решението по какъв начин да се използват под-домейните и структурата на уебсайта ви са очевидно технически задачи, докато създаването на материали, ангажирането на внимание и оптимизирането на съдържанието са задължение на креативният маркетинг екип.
Съществуват обаче области които се припокриват, което може да създаде объркване, или цялостно да бъдат пропуснати, освен ако вие не определите ясно кой екип ще се заеме с работата. Това може да създаде проблеми със сайта, които имат катастрофален ефект върху впечатлението на потребителите, и в крайна сметка, върху продажбите ви. “Органичното” търсене определя около 60% от трафика на уебсайта. Тъй като от това зависи твърде много, добре е да го изпипате докрай.
Оn-page и off-page, технически и нетехнически, научен и креативен – всеки начин е могъщ сам по себе си, но обединената им сила е това, което създава чудесата.

 

4. Вградете SEO във работния процес по създаването на съдържание

По принцип, във всяка една фирма се създават правила при създаването на съдържание. Текстове, изображения, видеоклипове трябва да бъдат оптимизирани, и то да се мисли за тяхното оптимизиране още в момента на създаването им. Само така ще могат да бъдат достатъчно полезни за потребителя, с добра видимост за търсачките и съответно, добре класирани.
Как се оптимизират изображения? Какви типове източници са одобрени за цитати и външни препратки, и има ли такива които избягвате? Кой е създал заглавията и какви правила се спазват при процеса? Кои са читателите ви и какво е предполагаемото им ниво на познание относно вашата сфера на дейност. (Последното е добър ориентир при подбор на ключови думи)
Обмисляйки всичко това, може да изградите вашите правила, по които вашите автори да се ориентират. Когато поставите това оптимизирано съдържание в ясни технически параметри, положени от вашите технически SEO специалист, вие получавате качествено съдържание, което следва да бъде промотирано от вашия маркетинг екип.

 

5. Съобразете разходите и ги разпределете между технически и нетехнически SEO

Техническият SEO специалист не би трябвало да се бори за парче от бюджета на маркетинговия ви отдел. Това е правилната нагласа при разпределението на бюджета.
Ако правилно разпределите бюджета си и не пропускате нищо за on page и off page, ще имате потенциал за голяма възвръщаемост на инвестициите. Проучването на пазара и конкуренцията са неизбежна част.
Намерете равновесието между SEO отделите и сплотете всичко в един механизъм.

 

Тактиките и стратегиите на техническите и нетехническите SEO се различават драстично, за това можете да имате изцяло различни екипи, изпълняващи тези задачи. Дори в такъв случай, е жизненоважно за вас и за тях да намерят общ език и да работят заедно, защото при техните взаимодействия се получават най-големите възможости за развитие.
В все по-конкурентната пазарна среда, съюзът между техническото SEO с контент маркетинга ви дава възможността да създадете качествено съдържание, с което да останете на върха.

 

 

За автора

Веселина

 

 

Коментари

Loading Facebook Comments ...