28 мар

Стъпки за ребрандиране на вашия бизнес в социалните медии

Rebranding. Social media

Вашият бранд – това е вашата бизнес идентичност. Дигиталните медии днес изключително доминират като източник за информация, обучение, общуване. Например 78% от живущите в САЩ имат профил поне в една социална медия.

Промяната на облика на вашия бизнес само по себе си е стрес, особено пък като се стигне до афиширането му пред публиката. Всеки път, когато бизнеспредприемачът предприема подобни стъпки, той изпитва известни колебания до колко това е целесъобразно и успешно. Все ви се струва, че оригиналният, до сега утвърден, брандинг е по-верен на посланието на продукта ви. От една страна ребрандирането е полезна стъпка, ако тя е мотивирана и осъзната като трансформационна, от друга страна – всяка непремерена стъпка в тази посока в условията на вече разгърнат бизнес може да навреди на онлайн репутацията ви, да подложи на риск общуването ви с целевата аудитория. Всичко това може да повиши информираността и разбирането за вашия продукт или услуга, но би могло да породи и смущения в интерпретацията на посланието.

Безспорно социалните медии създават профил на идентичност, която лесно би могла да бъде тиражирана по един безупречен начин от човек на човек, при това на основата на сходствата, аналогиите във вижданията на потребителите. Затова ползването им придобива важност не само за постигане на рейтинг, но и за по-целенасочени действия, адресирани към правилната група.

Винаги идва моментът, в който вашият бизнес ще надрасне първоначалната си марка. Това е закономерен процес на осъвременяване. Този преход е нужно да се извърши под внимателния надзор на специалисти, които знаят какво се прави в такъв момент. Това с особена сила важи и за позиционирането на новото в социалните медии. Актуализирането на вашия обществен профил, осъвременяването на марката е нормален процес, защото той отговаря на актуализираните приниципи и форми на работа във фирмата ви. Така че трудно бихте могли да избегнете този момент на синхронизиране с публиката (потребителите), ако държите да сте в съзвучие с нея.

Тук ще ви представим някои от основните стъпки, които трябва да се извървят, когато сте решили успешно да ребрандирате бизнеса си или на някой негов сегмент чрез социалните медии.

Подготвителен етап

Branding strategy

Отделете време, за да прецените как ще изглежда този процес, планирайте неговите етапи и конкретни действия. По-горе казахме, че промяната е важен акт, но може да доведе до провал, ако не се извърши правилно. На тая основа подготовката и предварителните изследвания са част от този инструментариум.

1. Организиране на работата

Социалните медийни платформи набраха скорост и затова предоставят уникалната възможност да помогнат за преоткриване на вашата марка, да насърчат онези, които са потенциално заинтересовани. Те дават възможност и да получите доста директна обратна връзка как реагират хората на това. Тази тяхна реакция ще ви даде още данни относно хода на вашите действия. В интерес на истината някои от принципите, приложими към управлението на социалната платформа, са същите и при менажирането на една компания като цяло. Добре конструираната кампания в социалните медии дава отглас затова колко сте близо или далеч от потребностите на своята публика. Но не всеки собственик или управляващ бизнес е длъжен да познава особеностите на медийното транслиране, не всеки знае особеностите на социалните медии като специфична форма на комуникация. ‘‘Първото впечателение е важно и неповторимо. Винаги имаме само един шанс за създаване на първо впечатление, затова е нужно да се възползваме от него по най-достойния начин.‘‘

2. Подготовка на аудиторията

Когато се тръгне към промяна, винаги има различни гледни точки към нейното осъществяване. Изборът и крайното решение ще падне върху този, който носи отговорност.В тая посока прозрачността като стил на общуване си остава един от водещите подходи и принципи за създаване на нова визия на компанията.Тоест още в етапа на подготовка за ребрандиране вашата целева публика е нужно да бъде информирана за това намерение. Полезно е, за да не се стигне в един момент до неконтролирано разпространение на „важна“ информация от уста на уста. Безспорно това е една от най-ефективните промоционални форми, но ако вече е дадена посоката и са оповестени причините за обновлението. Това лека-полека ще доведе до нарастване на интереса на хората. Двигател за това може да е естественото им любопитство, може да е и съдържанието на новостите, които се гласите да им поднесете.

3. Двойно подсигуряване

За да избегнете унизителното положение да почнете да правите реформи, които оповестявате като новаторски, а те вече да са реалност другаде, направете своите предварителни проучвания. Какво и как е направено? Ако вече сте тръгнали в тази посока и някой е приел това за „чиста монета“, намерете вариант, чрез който да работи за вашите интереси.

4. План за FAQ

Без значение колко гладко става внедряването на новото, хората са склонни да имат въпроси. Последното нещо, което бихте желали да се случи на социално- медийната общност, е тя да се чувства притеснена или объркана във връзка със ставащото. Така че отделете време, за да предвидите тези важни въпроси и да им дадете отговори в съответната секция. Направете списък на най-вероятните въпроси, които бихте получавали след старта. Изработете обмислени ясни отговори, които ще удовлетворят практически потребителите. Ако този сектор е значим, назначете квалифицирано лице, което отблизо да следи нещата в социалните медии и вашия профил след пускането на пазара на обновлението. Той ще има ангажимент и да отговаря на възникнали въпроси и проблеми. Не е излишно, даже би бил нужен именно в началото, когато стартира промяната, защото би предпазил от възникване на хаос и разочарование у хора, които имат доверие.

5. Реализирате промяната едновременно във всички платформи

Професионализмът изисква актуализирането да започне едновременно във всички ангажирани от вас социални медии. Така че навсякъде трябва да е осъвременена информацията преди да дадете старт. Дайте си сметка, че това „преопакавоне“ на вашия бизнес може в началото да изглежда странно преживяване за общността. В никакъв случай това обновление не трябва да има несъответствия в различните медии – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. След като изпълни ребрандирането информационно, следва битката за неговото поддържане и развитие чрез вашето присъствие и активност в социалната медия.

6. Адрес на промените – вашата компания Вашата компания еволюира

В нейната биография предишната марка с нейното съдържание и облик е част от историята й. Не се срамувайте от нея, впишете я като част от вашето развитие, нека потребителите знаят върху каква основа се гради новото. Така че и тези, които са ваши поддръжници, да продължат да се идентифицират с новото, които им предлагате в духа на приемствеността.

7. Насърчаване на вашия нов имидж

Обосновете по подходящия начин новото, което идва в облика и съдържанието на вашата марка. Дали с нов блог, пост, видеоклип, аудио или видео презентация. Ще захрани публиката с нови идеи и емоции, така и последователите ще се умножат. Съотношението между типа информация в промоционалния период е: 50% празничност, основание за промяната и 50% – обяснения на новото съдържание.

8. Уважавайте силата на платените реклами

По някаква причина платените реклами, като че ли са развили лоша репутация в света на социалните медии. Това е странно, като се има в предвид, че с внимание трябва да се отнасяме към всеки повик за ценна стока, към всеки инструмент, който ви помага да се увеличи трафика. Платените обяви може да не са привлекателни, но те са със сигурност ефективен способ. От една страна, те гарантират, че вашият бизнес ще получи вниманието, от което се нуждае точно по време на кампанията за ребрандиране, от друга страна – тези собственици на фирми, които не са използвани платени реклами, да имат шанс да експериментират с тях.

9. Участвайте в разговор с потребителите

Взаимодействието с потребителите и в периода на ребрандиране, и впоследствие остава най-важният компонент. Този диалог позволява на тези, които по някакъв начин са разтревожени от обновлението, и тези, които са нови потребители, да се захранят с необходимата информация и перспективни идеи за вашия продукт или услуга. Това дава успокоение и е новата крачка към едно по-солидно присъствие в социалната медия.

 

За автора

Веселина

 

 

Коментари

Loading Facebook Comments ...