8 ное

Четири ключови фактора, които предприемачите трябва да знаят, преди да планират бюджета си за SEO

Могат ли сами да се справят предприемачите или да платят за професионално SEO

Оптимизация за търсачки (SEO) е процес, който засяга видимостта на уеб сайт или уеб страница в неплатените уеб търсачки за резултати, който често се определя като “естествен”, “цялостен” или “заслужен”. Обобщеният принцип на този процес е в това, че колкото по-високо е класиран на страницата с резултатите от търсенето и колкото по-често сайтът се появява в списъка с резултати от търсенето, толкова повече посетители ще получава от потребителите на търсачката, както и това, че тези посетители могат станат потенциални клиенти. SEO може да се насочи към различни видове търсене, включително търсене на изображения, локално търсене, видео търсене, академично търсене, търсене на новини и специфични за индустрията вертикални търсачки. Вертикалната търсачката за разлика от общото търсене на уеб машините, се фокусира върху определен сегмент на онлайн съдържанието. Те се наричат също специални или локални търсачки.

SEO не е магически инструмент. Трябва да се разберат основните му принципи, преди да предприемете една SEO кампания.

Маркетинг индустрията се заключава в идеи и стратегии. Те са органите, с които тя живее. Възможностите за рекламиране на марки са толкова разнообразни, че често могат да смажат предприемачите и да ги откажат още на старта. Освен това, всяка една от маркетинговите платформи има своите предимства, когато се цели растежа на компанията. А повечето стартиращи компании са ограничени в бюджета и не могат да инвестират време и енергия във всички тези маркетингови усилия.

Фирмите, големи или малки, трябва да са въоръжени предварително със стратегия и средства относно маркетинговата си дейност, за да държат линията си на поведение на пазара под контрол. Много често се оказва, че бюджетните разходи за SEO надвишават планираните, поради изхвърляне и престараване, а всичко от което се нуждаем е един прост план и бюджет към него, към които плътно да се придържаме.

Но преди да започнете процеса и преди да похарчите заделените за това пари, трябва да разберете някои неща за SEO.

Ето четири неща, които трябва да знаете преди да планирате вашия SEO бюджет.

1. SEO е дългосрочна стратегия.

SEO не е проект за еднократна употреба, а по-скоро дългосрочна задача. Докато търсачката започне да обхожда уебсайта ви, веднага след като го оживите и започне да го посещава все по-често, след като добавяте все по-ново съдържание, това все пак ще отнеме известно време, за да разпознае промените – алгоритъмът е проектиран по такъв начин. Резултатите обикновено ще започнат да се появяват от третия месец нататък, въпреки че те ще бъдат минимални. Ще отнеме най-малко от четири до шест месеца, за да започне SEO да работи, и ще трябва да изчакате още от шест до осем месеца, за да видите по-пълни резултати.
Каквото и да правите, вие няма да видите реалните резултати от инвестициите си до към втората година, така че бюджетът ви трябва да е съобразен с това като разходи във времето.

Така, че е важно да се разбере, че SEO не е прищявка или временно събитие. Вместо това, това е поредица от доказани методи за подобряване на цялостното класиране на Вашия уебсайт. И както във всеки научен процес, оптимизация на уеб сайтове включва много открития, планиране и качествен контрол в началните дни.
И тъй като няма да може да видите реален ефект до втората година от начинанието си, трябва внимателно да планирате финансовите си средства, които ще отделите за SEO.

2. SEO не е евтин, но без него или трябва да сте самоук гений или да сте невъобразим късметлия.

Може би много хора ще ви посочат, че SEO може да ви излезе и доста евтино, но всъщност това въобще не е вярно. Някои дори ще кажат, че цената на придобиване на този маркетингов инструмент е втората най-евтината след имейл маркетинга.
Google има изключително сложен алгоритъм, който е трудно да се разбере, ако не сте от SEO индустрията. Ето защо ще трябва да наемате наистина качествена и ефективна SEO и цифрово-маркетинг компания, която предоставя цялостни SEO услуги. Наистина някои фирми, предлагащи SEO услуги са доста по-евтини, но те често не са специализирани и със сигурност по-скоро ще навредят на вашия бизнес като ви бавят във времето, очаквайки невъзможен резултат или просто не постигайки качествено целта на дейността си, дори да ви сложат завинаги недостоен етикет.

3. Не забравяйте SEO SWOT анализа.

SWOT анализ (алтернативно SWOT матрица) е съкращение (абревиатура) на силните (Strengths ) и слабите (Weaknesses) страни, възможностите (Opportunities ) и заплахите (Threats) и е структуриран метод за планиране, който оценява тези четири елемента на даден проект или бизнес начинание. SWOT анализът може да се извърши, както и да се отнесе към компания, продукт, място, индустрия или дори човек. Той включва уточняване на целта на бизнес начинанието или проекта и идентифицира вътрешните и външните фактори, които са благоприятни и неблагоприятни за постигането на поставената цел.

Използването на този подход и метод ще ви помогне да определите областите, в които трябва да съсредоточите повече усилия, така че да можете да насочите по-голяма част от финансите си в дадената посока.
След като завършите SWOT анализа, трябва да впрегнете вашите слабости и да ги превърнете в двигателна сила, а силата – във възможности.

4. Вашите показатели за измерване на ROI.

Възвръщаемост на инвестициите (ROI) е резултат от инвестиция на някои ресурс. Високото ROI означава инвестиционните печалби да се окажат в благоприятно съотношение към инвестиционните разходи. Като мярка изпълнение, ROI се използва за оценка на ефективността на дадена инвестиция или за сравнение на ефективността на редица различни инвестиции. От чисто икономическа гледна точка, това е един от начините да се определи връзката между печалбата и инвестирания капитал.
Как можем да измерим възвръщаемостта на инвестициите отнесено към цялостното търсене. Неправилно се определя, че достигайки върха на класацията на Google сме постигнали всичко. Ние можем да се озовем там само поради определен набор от ключови думи. А какво да кажем за потока на трафика? Дали сме накарали посетителите ни да се връщат отново и отново. И най-важното какъв е отчетът на продажбите?

SEO не е магически инструмент. Трябва да се разберат основните му принципи, преди да се започне една SEO кампания. По-важното е да има достатъчно отделено време, план и бюджет, така че да сме сигурни, че сме си похарчили парите разумно.

 

 

 

За автора

Веселина

 

 

Коментари

Loading Facebook Comments ...